Curriculum Vitae (CV)

CV
0

Pracodawcy korzystają z CV i listów motywacyjnych kandydatów w podejmowaniu decyzji kogo zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną, a kogo odrzucić. W pierwszej fazie selekcji odrzucane są podania źle napisane. Wygląd i odpowiednia zawartość dokumentów aplikacyjnych są zatem bardzo ważne. A brytyjski wzór CV różni się nieco od polskiego.

Podstawowe wskazówki

Twoje CV powinno być przede wszystkim:

 • przejrzyste – napisane na komputerze, dobrze skategoryzowane i zorganizowane;
 • krótkie – brytyjskie CV powinno mieć do dwóch stron formatu A4 i zawierać zwięzły opis Twojej osoby, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego;
 • pozytywne – powinno podkreślać Twoje osiągnięcia, mocne strony, fakty świadczące o Twoim wkładzie w sukcesy poprzedniego pracodawcy (tam gdzie to możliwe, posługuj się konkretnymi danymi);
 • wyróżniające się – na biurka pracodawców codziennie trafia wiele CV; musisz się postarać, by to Twój życiorys przykuł uwagę rekrutanta i skłonił go do zaproszenia Cię na spotkanie.

Co zamieścić w CV?

Nie ma jednego, idealnego wzoru na napisanie CV – decyzja o jego ostatecznym kształcie należy do Ciebie. W życiorysie nie powinno jednak zabraknąć następujących informacji:

 1. Dane osobowe i kontaktowe (Contact details/Personal details)
  • imię i nazwisko (name and surname)
  • adres (address)
  • telefon (phone number)
  • adres elektroniczny (email)

  Zgodnie z prawem obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie, nie musisz ujawniać potencjalnemu pracodawcy swojego wieku. Nie ma też potrzeby podawania informacji na temat stanu cywilnego i posiadania dzieci, jeśli nie ma to związku ze zdolnością do wykonywania pracy.

 2. Profil osobowy (Mission statement/Profile)W odróżnieniu od Polski, na Wyspach do powszechnego zwyczaju należy zamieszczanie “profilu osobowego” w życiorysie. Jest to orzeczenie długości 2-3 zdań, które służy podsumowaniu adekwatnych do stanowiska, o które się ubiega kandydat, umiejętności i atrybutów osobistych. Jest to także dobra okazja do naświetlenia celów kariery zawodowej.Przykład: “IT professional with five years experience who provides top-notch service, sets high standards, and exceeds expectations. Highly motivated, dependable troubleshooter and problem-solver.”
 3. Podsumowanie osiągnięć zawodowych lub historia zatrudnienia (Career/Employment history)Podczas gdy w Polsce na pierwszym miejscu piszemy zwykle o naszym wykształceniu, dla brytyjskiego pracodawcy najważniejsze jest doświadczenie zawodowe i od tego powinniśmy zacząć.Zacznij od aktualnej pracy lub tej, którą zakończyłeś niedawno. Podaj daty (rok lub miesiąc i rok) zatrudnienia, nazwę firmy i miejscowość. Następnie podaj nazwę zajmowanego przez Ciebie stanowiska i krótki opis obowiązków. Zwróć uwagę na zakres obowiązków, istotne zagadnienia pracy itd. Nawet jeśli wyliczyłeś wiele prac, podaj szczegóły tylko tej, w której obecnie pracujesz i tej najbardziej pasującej do oferty, na którą odpowiadasz. Pozostałe krótko podsumuj. Jeśli Twoje doświadczenie zawodowe jest niewielkie, wtedy dodaj informacje o pracy wakacyjnej, kontraktach i wolontariacie.
 4. Wykształcenie (Education)Podaj szczegóły swojej edukacji – do jakich szkół uczęszczałeś i jakie kwalifikacje zdobyłeś.Tak jak w przypadku historii zatrudnienia, instytucja do której uczęszczałeś ostatnio powinna być wymieniona jako pierwsza. Zacznij od daty, następnie napisz uzyskany tytuł (np. Master Degree of Social Sciences – magister nauk społecznych) i pełną nazwę szkoły wraz w wydziałem i kierunkiem (np. 2000-2005, Warsaw University of Technology, Faculty of Administration and Social Sciences, Warsaw, Poland). Nie trzeba wyszczególniać poziomów podstawowych edukacji.
 5. Kwalifikacje i szkolenia (Qualifications and training)W tej części CV można zawrzeć dodatkowe kwalifikacje zdobyte podczas zatrudnienia, nabyte podczas praktyk, dodatkowych szkoleń i kursów – na przykład szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (training in health and safety), czy kurs pierwszej pomocy (first aid course).Sekcja o wykształceniu i dodatkowych kursach może być połączona.
 6. Kluczowe umiejętności (Key skills)W tym miejscu możesz wyliczyć w punktach lub w tabeli od 4 do 8 kluczowych umiejętności niezbędnych do wykonywania danej pracy. Na przykład:
  • doskonałe zdolności komunikacyjne;
  • dopasowywanie się do środowiska pracy na każdym stopniu hierarchii w firmie;
  • szybkie pisanie na klawiaturze: 70 słów na minutę;
  • znajomość obsługi komputera.
 7. Hobby i Zainteresowania (Personal interests/Hobbies and interests)Ta kategoria może być przydatna, jeśli Twoje pasje i zainteresowania świadczą o cechach przydatnych także w pracy, takich jak np. odpowiedzialność, przedsiębiorczość, czy kreatywność.
 8. Referencje (References)Istotną rzeczą są referencje od poprzednich pracodawców (przynajmniej dwóch), które wysyłamy wraz z CV. W tym punkcie umieść nazwę zakładu pracy, nazwisko i numer telefonu osoby, która zgodziła się wydać Ci pozytywną opinię. Alternatywą dla podawania nazwisk może być notatka “referencje dostępne na życzenie”.

Dodatkowe wskazówki

 • Zwróć uwagę na merytoryczną, stylistyczną i językową poprawność swojego CV. Jeśli będzie zawierało błędy, możesz stracić szansę na wymarzoną pracę. Poproś o przeczytanie dokumentu znajomych, którzy znają język lepiej niż Ty.
 • Przetłumacz polskie nazwy firm i szkół na ich angielskie odpowiedniki.
 • Przejrzyj dokładnie ogłoszenia o pracę, o którą się ubiegasz. Jako swoje mocne strony w CV podkreśl szczególnie te, które są wśród wymagań stawianych przez pracodawcę.
 • Najlepiej prezentują się CV napisane na białym papierze, czarną czcionką (rozmiar 9 – 12, czcionka Times New Roman, Arial lub Verdana). Jeśli to możliwe, wydrukuj swój życiorys na papierze o dobrej jakości. Dzięki temu Twoje CV będzie się wyróżniać spośród innych, a dla pracodawcy będzie to sygnał, świadczący o Twoim profesjonalizmie.
 • Nie załączaj zdjęcia jeśli taki wymóg nie jest jasno określony.
 • Nie umieszczaj nieprawdziwych informacji. Dane mogą być weryfikowane.

Leave us a comment