Praca w UK po Brexicie?

2023-10-18
Brexit, który formalnie wszedł w życie 31 stycznia 2020 roku, wprowadził znaczące zmiany w relacjach Wielkiej Brytanii z Unią Europejską (UE) i miały one wpływ na zatrudnienie obywateli UE w Anglii (część Wielkiej Brytanii). Oto kilka kluczowych zmian i informacji dotyczących pracy w Anglii po Brexicie:
  1. Status imigracyjny: Po Brexicie Wielka Brytania wprowadziła nowy system imigracyjny, który obowiązuje zarówno obywateli UE, jak i obywateli spoza UE. Obecnie obywatele UE potrzebują specjalnego statusu imigracyjnego, tzw. "settled status" lub "pre-settled status", aby mieszkać i pracować w Anglii.
  2. ZeZWOLENIE na pracę: Wielka Brytania wprowadziła wymóg posiadania zezwolenia na pracę dla obywateli spoza Wielkiej Brytanii, w tym dla obywateli UE, którzy przybyli po zakończeniu okresu przejściowego Brexitu. Obywatele UE, którzy uzyskają settled status lub pre-settled status, nie potrzebują zezwolenia na pracę.
  3. Zmiany w rekrutacji: Rekrutacja pracowników z UE może stać się bardziej złożona, a pracodawcy muszą przestrzegać nowych zasad dotyczących zatrudniania cudzoziemców. To może wpłynąć na konkurencję na rynku pracy.
  4. Warunki pracy i płace: Brexit nie wpłynął bezpośrednio na warunki pracy i płace, ale obywatele UE muszą wciąż być świadomi swoich praw i obowiązków jako pracownicy w Anglii.
  5. Wartość funta brytyjskiego: Kurs funta brytyjskiego wobec innych walut może wpływać na atrakcyjność pracy w Anglii, zwłaszcza jeśli wysyłasz pieniądze do swojego kraju rodzin, gdzie używana jest inna waluta.
  6. Edukacja i opieka zdrowotna: Obywatele UE, którzy mają settled status, nadal mogą korzystać z brytyjskiego systemu ochrony zdrowia NHS i systemu edukacji. Warto zrozumieć zasady dostępu do tych usług.
Warto zaznaczyć, że sytuacja w zakresie pracy i imigracji może ulegać zmianom, dlatego zawsze warto sprawdzać najnowsze informacje i przepisy. Jeśli planujesz pracować w Anglii po Brexicie, zaleca się skonsultowanie się z odpowiednimi organami imigracyjnymi i pracodawcami oraz dokładne zrozumienie zasad zatrudnienia i statusu imigracyjnego, aby uniknąć nieporozumień i problemów prawnych.

Treść dodał: Polski Fryzjer Londyn Polski Fryzjer Londyn
Do góry